ČESTNÉ STIPENDIUM GENERÁLA GEORGE S. PATTONA

K poctě a připomenutí těch, kteří slouží...

Do dnešního dne se do služby Spojeným státům americkým zapojilo více než 50 milionů odvážných mladých mužů a žen, včetně příslušníků 3. armády generála George S. Pattona. Jako hrdí vlastenci chceme ocenit jejich úsilí. Rádi bychom pomohli předat dalším mladým lidem jejich odhodlání a lásku k vlasti, kterou prokázali svou službou druhým lidem. Ovšem především jsme se zavázali, že na ně nikdy nezapomeneme.

Čestné stipendium generála George S. Pattona bylo založeno 6. května 2010 během oslav 65. výročí osvobození města Plzně 3. armádou generála Pattona. Každý rok bude uděleno stipendium jménem a na památku jednohoz padlých amerických nebo spojeneckých válečných hrdinů.

Naším cílem a cílem sponzorů tohoto stipendia je pomoci těm, kteří touží přispívat společnosti, ve které žijí, a umožnit jim naplnit si svésnya plány. Čestné stipendium generála George S. Pattona budeuděleno jednomu z absolventů plzeňských škol, který se rozhodl pro službu v armádě,v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby, atd.). Pamatujte a věřte stejně jako Brian, že... „Odměnou je cesta sama“. Brian LaViolette

Informace o stipendiu

Instrukce pro žadatele na rok 2020 (tzn. studenty, kteří v roce 2019 vykonali maturitní zkoušku)

Přihláška

Jak se přihlásit

· Stipendium je udělováno jednou za rok vždy jednomu z absolventů plzeňských škol.

· Nositel/nositelka stipendia získá 1 000 amerických dolarů a medaili stipendia.

· Podmínkou je, aby uchazeč/uchazečka složili maturitní zkoušku na některé z plzeňských škol, a to ve stejném roce, kdy o stipendium žádají.

· Současně musí mít záměr dále studovat, získat praxi nebo pracovat v některé z těchto oblastí: armáda, bezpečnostní složky, požární ochrana, výuka, zdravotnictví, sociální služby, humanitární práce, církevní služba nebo jiné veřejné služby.

· Nejprve je nutné vyplnit přihlášku (vždy do 30. dubna příslušného roku, v němž uchazeč/uchazečka maturuje) a do konce kalendářního roku zaslat zpracovanou úvahu (esej). Více o podmínkách stipendia najdete tady .

· Důležitým předpokladem pro udělení stipendia je školní prospěch, ale existují i další předpoklady, zejména hodnoty uchazeče, které hrají v procesu výběru roli. Mezi tyto hodnoty patří například: čest, odevzdání se druhým, snaha udělat svět lepším místem k životu, nezištnost, obětování se, ochota naplno se věnovat dobré věci.

Kontakt

E-mail: sohpilsen@gmail.com
Telefon: 603 163 305
Facebook: https://www.facebook.com/stipendiumGSPatton/

Držitelé stipendia

Adéla Machová (STIPENDIUM UDĚLENO V ROCE 2019)

Pilsen-Adéla Machová 2019.jpg

Vzdělání

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, maturita 2019

  • Západočeská univerzita - Fakulta zdravotnických studií - Radiologický asistent

"Čestné stipendium generála George S. Pattona mi dodalo jistotu, že existují lidé, kteří se mnou sdílí stejné hodnoty a rozhodli se mě podpořit v tom, co si myslím, že je správné. Díky této příležitosti jsem získala nejen skvělou zkušenost do života, ale také naději v lepší budoucnost. O stipendium by měl požádat každý, kdo má srdce na správném místě a nebojí se výzvy."


Barbora Lavičková (STIPENDIUM UDĚLENO V ROCE 2018)

Barbora Lavičková- 2018 Pilsen recipeint.jpg
  • Střední zdravotnická škola - obor zdravotnické lyceum (2013–2017)

  • Vyšší odborná škola zdravotnická - obor sociální práce a sociální pedagogika (od roku 2017)

"Čestné stipendium generála George S. Pattona mě ujistilo v tom, že všechny zmíněné hodnoty (odevzdání se druhým, snaha udělat svět lepším místem k životu, obětování se, ochota naplno se věnovat dobré věci a čest) mají smysl. Služba společnosti je nesmírně důležitá a neměla by se brát na lehkou váhu. Společnosti může pomoci úplně každý. Existuje mnoho možností, jak měnit svět kolem sebe. Můžeme začít například dobrovolnictvím či dárcovstvím (nic není zbytečné)."

 

 

Václav Šlehofer (stipendium uděleno v roce 2017)

·  Střední průmyslová škola dopravní – obor požární prevence (2012-2016)

·  Vyšší odborná zdravotnická škola – sociální práce (od roku 2016)

„Protože mám rád historii svého státu a období 2. světové války mě velmi zajímá, byl pro mě celý program něčím nepopsatelným. Velké díky patří také všem lidem, kteří jsou v tomto stipendiu zainteresovaní, protože mají vše ošetřené na skvělé úrovni.“

 

Tomáš Hataj (stipendium uděleno v roce 2016)

·       Církevní gymnázium Plzeň (2007-2015)

·       Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta (od roku 2015)

"Obdržení čestného stipendia generál George S. Pattona pro mě bylo jednou z nejzajímavějších a také nejcennějších zkušeností v mém životě. Umožnilo mi poznat naprosto výjimečný kolektiv nadace Brian LaViolette a všech, kteří za tímto úžasným projektem stojí."

 

Alena Vebrová (stipendium uděleno v roce 2015)   

        Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň (2010-2014)

·       Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň (2014-2017)

 

 

 

Barbora Petermannová (stipendium uděleno v roce 2014)

·       Střední zdravotnická škola Plzeň (2009-2013)

·       Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň (2013-2016)

 

V roce 2014 bylo udělěno na památku generálmajora Ernesta Nasona Harmona. V roce 1942, Generál Harmon se stal velícím generálem slavné 2. obrněné divize známé pod názvem „Hell on Wheels“ a ze Spojených států vydal na invazi do severní Afriky. V roce 1944 se generál Harmon vrátil k 2. Obrněné divizi v Belgii jako její velitel a v roce 1945 dostal Harmon rozkaz předat velení Britům a přesunout velitelské stanoviště svého sboru do obce Dýšina nedaleko Plzně.

 

 

 

Adéla Tanzerová (stipendium uděleno v roce 2013)

·       Církevní gymnázium, Plzeň (2008-2012)

·       Univerzita Karlova, Praha – Pedagogická fakulta (obor: Psychologie a speciální pedagogika), Univeriteit Gent, Belgie (Erasmus program 2013-2014)

 

V roce 2013 bylo udělěno na památku plukovníka Charlese H. Noblea (vlevo), velícího důstojníka bojového uskupení B ze svazku 16. obrněné divize, která jako součást 3. armády USA pod velením generála George Pattona v květnu 1945 razila spojeneckým jednotkám cestu do Československa.

Přijemce Čestného stipendia na rok 2013 byla Adéla Tanzerová

 

Kristýna Otásková (stipendium uděleno v roce 2012)

·       Střední odborná škola profesora Švejcara v Plzni (2007-2011)

·       Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií (2011-2014)

„Získání stipendia mě ujistilo v tom, že vždy stojí za to, zkusit vše co je v našich silách a jít si za svým snem. Bylo příjemné setkat se s Američany díky jejich otevřenosti jednání, vlídnosti a humoru.“

 

V roce 2012 bylo udělěno na památku plukovníka Virgila P. Kirkhama, posledního úředněamerického pilota, který zahynul během druhé světové války v Evropě.Plukovníku Kirkhamovi bylo 20 let, když se přihlásil na svoji 82. a zároveň poslední misi.