ČESTNÉ STIPENDIUM GENERÁLA GEORGE S. PATTONA

K poctě a připomenutí těch, kteří slouží...

Do dnešního dne se do služby Spojeným státům americkým zapojilo více než 50 milionů odvážných mladých mužů a žen, včetně příslušníků 3. armády generála George S. Pattona. Jako hrdí vlastenci chceme ocenit jejich úsilí. Rádi bychom pomohli předat dalším mladým lidem jejich odhodlání a lásku k vlasti, kterou prokázali svou službou druhým lidem. Ovšem především jsme se zavázali, že na ně nikdy nezapomeneme.

Čestné stipendium generála George S. Pattona bylo založeno 6. května 2010 během oslav 65. výročí osvobození města Plzně 3. armádou generála Pattona. Každý rok bude uděleno stipendium jménem a na památku jednohoz padlých amerických nebo spojeneckých válečných hrdinů.

Naším cílem a cílem sponzorů tohoto stipendia je pomoci těm, kteří touží přispívat společnosti, ve které žijí, a umožnit jim naplnit si svésnya plány. Čestné stipendium generála George S. Pattona budeuděleno jednomu z absolventů plzeňských škol, který se rozhodl pro službu v armádě,v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby, atd.). Pamatujte a věřte stejně jako Brian, že... „Odměnou je cesta sama“. Brian LaViolette

Informace o stipendiu

Instrukce pro žadatele na rok 2018 (tzn. studenty, kteří v roce 2017 vykonali maturitní zkoušku)

Přihlášku

Jak se přihlásit

· Stipendium je udělováno jednou za rok vždy jednomu z absolventů plzeňských škol.

· Nositel/nositelka stipendia získá 1 000 amerických dolarů a medaili stipendia.

· Podmínkou je, aby uchazeč/uchazečka složili maturitní zkoušku na některé z plzeňských škol, a to ve stejném roce, kdy o stipendium žádají.

· Současně musí mít záměr dále studovat, získat praxi nebo pracovat v některé z těchto oblastí: armáda, bezpečnostní složky, požární ochrana, výuka, zdravotnictví, sociální služby, humanitární práce, církevní služba nebo jiné veřejné služby.

· Nejprve je nutné vyplnit přihlášku (vždy do 30. dubna příslušného roku, v němž uchazeč/uchazečka maturuje) a do konce kalendářního roku zaslat zpracovanou úvahu (esej). Více o podmínkách stipendia najdete tady .

· Důležitým předpokladem pro udělení stipendia je školní prospěch, ale existují i další předpoklady, zejména hodnoty uchazeče, které hrají v procesu výběru roli. Mezi tyto hodnoty patří například: čest, odevzdání se druhým, snaha udělat svět lepším místem k životu, nezištnost, obětování se, ochota naplno se věnovat dobré věci.

Kontakt

E-mail: sohpilsen@gmail.com
Telefon: 603 163 305
Facebook: https://www.facebook.com/stipendiumGSPatton/

Držitelé stipendia

2017 

Příjemce Čestného stipendia na rok 2017 byl Václav Šlehofer

 

2016

Přijemce Čestného stipendia na rok 2016 byl Tomáš Hataj.

 

2015

Přijemce Čestného stipendia na rok 2015 byla Alena Vebrová

 

 

 

 

2014

V roce 2014 bylo udělěno na památku generálmajora Ernesta Nasona Harmona. V roce 1942, Generál Harmon se stal velícím generálem slavné 2. obrněné divize známé pod názvem „Hell on Wheels“ a ze Spojených států vydal na invazi do severní Afriky. V roce 1944 se generál Harmon vrátil k 2. Obrněné divizi v Belgii jako její velitel a v roce 1945 dostal Harmon rozkaz předat velení Britům a přesunout velitelské stanoviště svého sboru do obce Dýšina nedaleko Plzně.

Přijemce Čestného stipendia na rok 2014 byla Barbora Petermannová.

 

2013

V roce 2013 bylo udělěno na památku plukovníka Charlese H. Noblea (vlevo), velícího důstojníka bojového uskupení B ze svazku 16. obrněné divize, která jako součást 3. armády USA pod velením generála George Pattona v květnu 1945 razila spojeneckým jednotkám cestu do Československa.

Přijemce Čestného stipendia na rok 2013 byla Adéla Tanzerová

 

2012

V roce 2012 bylo udělěno na památku plukovníka Virgila P. Kirkhama, posledního úředněamerického pilota, který zahynul během druhé světové války v Evropě.Plukovníku Kirkhamovi bylo 20 let, když se přihlásil na svoji 82. a zároveň poslední misi. 

 Přijemce Čestného stipendia na rok 2012 byla Kristýna Otásková