Col. Charles Noble

Charles Henry Noble se narodil ve městě Boise Barracks ve státě Idaho 30. října 1898 jako syn brigádního generála Charlese H. Noblea a Mary Palmer Nobleové. Charles chodil na základní a střední školu v Indianapolisu ve státě Indiana a dále Kolumbijskou přípravnou školu ve Washingtonu, D.C., po níž na základě jmenování prezidentem nastoupil na Vojenskou akademii ve West Pointu. Diplom akademie, kterou vystudoval ve zkráceném termínu, získal dne 1. listopadu 1918. Na její půdě pak po absolvování působil od 3. prosince 1918 do 11. června 1919 jako podporučík. Dne 1. srpna 1935 byl povýšen do hodnosti kapitána.

Charles studoval na Armádní jezdecké škole Spojených států amerických a byl jedním z několika studentů vybraných do třídy se zaměřením na pokročilou techniku jezdectví, o kterou byl mimořádně velký zájem. Stal se z něho výborný hráč póla a zdatný závodní jezdec ve skokových disciplínách, zvláště na dlouhých tratích s náročnými časovými limity.

Charlesova dráha dosáhla vrcholu, když se stal velícím důstojníkem bojového uskupení B ze svazku 16. obrněné divize, která jako součást 3. armády USA pod velením generála George Pattona v květnu 1945 razila spojeneckým jednotkám cestu do Československa. Bojové uskupení B, vedené průzkumným jízdním oddílem a bojovým ženijním oddílem a následované tanky a pěchotou s dělostřelectvem v týlu, stanulo v čele postupu na Plzeň a rozsáhlý areál zbrojovky Škoda. Charles o tom napsal: „Mým rozkazem bylo ovládnout a držet vyvýšený terén na západ od města Plzně, což znamenalo zastavit západně od Plzně, avšak vědomí, že ostatní bojová uskupení budou brzy u nás, mi dodalo sebedůvěru. Proto jsem rozhodl v postupu pokračovat a pokusit se zmocnit města, které mohlo sloužit jako opěrný bod proti obrněným a pěchotním silám nepřítele.” Odpor byl kupodivu malý, až na prudkou palbu odstřelovačů, kterou se podařilo konečně umlčet předtím, než bylo město znovu převzato z rukou Němců. Jásající Plzeňané bojové uskupení B nadšeně vítali.

Za velení osvoboditelské jednotce byl plukovník Noble vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a Řádem Bílého lva a spolu s československým prezidentem Edvardem Benešem a generálmajorem Ernestem N. Harmonem byl jednou ze tří osobností, jimž město Plzeň udělilo čestné občanství. Přestože Češi považovali plukovníka Noblea za „osvoboditele Čech“, on sám řekl, že pocta by měla skutečně patřit vojákům 16. obrněné divize. Plukovník Noble byl také oceněn americkým vojenským vyznamenáním Bronzová hvězda za chrabrost a vyznamenáním Záslužné legie. Do výslužby odešel na svou vlastní žádost 30. června 1949.

Po ukončení činné služby se Charles Noble věnoval mnoha věcem. Stal se mimo jiné zakladatelem a prvním prezidentem Společnosti akademie West Point v Jižním Texasu a Asociace 16. obrněné divize. Byl součástí skupiny, která založila organizaci United Services Auto Association (USAA),a po určitou dobu zastával funkci výkonného tajemníka Asociace tiskového průmyslu v San Antoniu. Na sklonku svého života založil svou vlastní společnost, která podnikala v oboru investic a správy majetku.